Xun Zhou

  • Birthday: 1976-10-18
  • Place of bith: Quzhou, Zhejiang, China (China)
  • Star sign: Libra
  • Height: 5' 3½" (1.61 m)
  • See also: Xun Zhou biography