Stars by Birth country: USSR|

Marina Klimova 1966-07-22
Spouse:

Sergei Ponomarenko

Alla Kliouka Schaffer 1970-02-18
Spouse:

Ken Schaffer, divorced, 1 child

Vitali Klitschko 1971-07-19
Spouse:

Natalia Egorova, 3 children

Wladimir Klitschko 1976-03-25
Spouse:

Aleksandra ?, divorced

Victoria Koblenko 1980-12-19
Vladimir Korenev 1940-06-20
Elena Korikova 1972-04-12
Spouse:

Dmitri Lipskerov, divorced

Inna Korobkina 1981-02-23
Spouse:

Steve Valentine

Igor Kostolevskiy 1948-09-10
Taras Kostyuk 1966-08-26
Anna Kournikova 1981-06-07
Saveli Kramarov 1934-10-13 - 1995-06-06
Andrey Krasko 1957-08-10 - 2006-07-05
Lenn Kudrjawizki 1975-10-10
Natalya Lapina 1963-08-05
Kirill Lavrov 1925-09-15 - 2007-04-27
Spouse:

Nikolayeva, Valentina, her death, 2 children

Ana Layevska 1982-01-10
Nikolay Lebedev 1966-11-16
Aleksandr Lenkov 1943-05-17
Alexei Leonov 1934-05-30
Spouse:

Svetlana Pavlovna, 2 children

Vasili Livanov 1935-07-19
Spouse:

Yelena Livanova, 3 children
Alina Engelhardt, divorced

Pasha D. Lychnikoff 1967-02-16
Aleksander Maciejewski 1955-03-28 - 2007-12-14
Vladimir Mashkov 1963-11-27
Spouse:

Yelena Shevchenko, divorced, 1 child

Nikolai Merzlikin 1945-04-16 - 2007-01-02
Aleksandr Mikhajlov 1944-10-04
Nikita Mikhalkov 1945-10-21
Spouse:

Anastasiya Vertinskaya, divorced, 1 child
Tatyana Mikhalkova, 3 children

Lolita Milyavskaya 1963-11-14
Spouse:

Dmitry Ivanov
Aleksandr Zarubin, divorced
Aleksandr Tsekalo, divorced, 1 child
Vitaly Milyavsky, divorced
Aleksandr Belyayev, divorced

Anna Molchanova 1975-05-27
Dariya Moroz 1983-09-01