Stars by Birth country: Japan|

Isao Hashizume 1941-09-17
Eriko Hatsune 1982-03-24
Reiko Hayama 1969-07-13
Shô Hayami 1958-08-02
Spouse:

Rei Igarashi

Misato Hayase 1977-09-30
Hiroko Hayashi 1959-10-16
Spouse:

Hisao Kurosawa, divorced, 3 children

Kaz Hayashi 1973-05-18
Michiko Hayashi 1939-06-06
Yasufumi Hayashi 1970-12-07
Megumi Hayashibara 1967-03-30
Spouse:

Amiya Masaharu

Carrie Kei Heim 1973-12-07
Spouse:

Peter K. Binas, 1 child

Tommy Redmond Hicks 1962-05-31
Saya Hidaka 1975-03-03
Tokie Hidari 1947-03-27
Tonpei Hidari 1937-05-30
Mami Higashiyama 1977-06-11
Noriyuki Higashiyama 1966-09-30
Spouse:

Yoshino Kimura

Chieko Higuchi 1981-01-30
Kanako Higuchi 1958-12-13
Spouse:

Shigesato Itoi

Akiko Hinagata 1978-01-27
Spouse:

Kazuma Yamamoto, divorced, 1 child

Mikijiro Hira 1933-11-21
Spouse:

Yoshiko Sakuma, divorced

Masaomi Hiraga 1958-03-24
Sei Hiraizumi 1944-06-02
Akiko Hiramatsu 1967-08-31
Fumi Hirano 1955-04-23
Yoshikazu Hirano
Jin Hirao 1957-04-17
Kaya Hirasawa 1973-10-27
Hiroaki Hirata 1963-08-07
Mitsuru Hirata 1953-11-02