Ashlei Davis-Goetz

  • Birthday: 1971-03-02
  • Place of bith: Dallas, Texas, USA (USA)
  • Star sign: Pisces
  • Height: 5' 10" (1.78 m)
  • Spouse: Clayton Ray Goetz | 1994-10-22 , 1 child
Photo